Det finns en begravningslag som säger att det maximalt ska gå en månad mellan det att en person avlider, tills dess att en begravning eller kremering och urnnedsättning sker. Detta kan dock i vissa fall inte uppfyllas. När det gäller storstäder kan det ibland bli långa köer till begravning. Det kan till exempel handla om att man inte kontaktar församlingen i god tid, eller så vill den avlidne begravas i en mycket populär församling. Under vissa perioder, till exempel under sjukdomsperioder, eller när det råder extrem värmebölja kan man också råka ut för att det blir kö till begravning då många avlider samtidigt. I dag finns det dock flera bårhus som håller en temperatur som gör att de avlidna kan ligga relativt lång tid i väntan på begravning.

Kö till vissa begravningsplatser

När det gäller vissa begravningsplatser i Stockholm kan det vara relativt rejäl kö. Det är många som vill att avlidna anhöriga ska begravas där, och vissa veckodagar kan vara extra populära att ordna begravning på. Det är inte helt enkelt att tillgodose allas önskemål och ibland kan man behöva kompromissa. I dag vill man ofta samla släktingar och vänner till en avliden för att hålla begravning och då är det ofta svårt att få ledigt, resa med mera under mitten av veckan. Detta gör att många väljer att hålla begravningar runt helgerna. I Stockholm kan man behöva ordna upp så att man får välja en annan begravningsplats, eller en annan dag att hålla begravningen på.

Behovet av flera kyrkogårdar

I Sverige anläggs det sällan ny kyrkogårdar och begravningsplatser. Ofta kan man inte heller ta bort gravar bara sådär. Det gör att kyrkogårdarna fylls på mer och mer. Man har dock börjat titta mer på detta och i samt kring Stockholm har allt fler kyrkogårdar börjat planläggas inför framtiden.