På de allra flesta platser i Sverige är det Svenska Kyrkan som är huvudman för begravningsverksamheten. Det är med andra ord kyrkan som ansvarar för att en avliden ska få en begravningsplats, en gravsättning, en lokal för ceremonin samt en eventuell kremering om det finns önskemål om detta. I dessa fall får man ofta använda sig av kyrkolokalen eller ett kapell för att hålla ceremonin. Då tillkommer ingen extra kostnad. Man får dock ofta betala extra om man vill ha en präst närvarande, samt en kantor som spelar och sjunger. Det finns ofta också möjlighet att önska var man vill att begravningsplatsen ska ligga, om den avlidne har en familjegrav, eller om man önskar att begravningen sker i en viss församling.

I vissa delar av Sverige finns dock andra regler för detta. Det gäller till exempel i Stockholms stad. Här är det nämligen staden som är huvudman för begravningsverksamheten. I dessa fall kan man inte räkna med att man får vara i en kyrka eller i ett kapell och hålla begravningsceremonin. Det är oftare så att man får vara i ett rum eller en lokal i ett stadshus eller liknande. Man kan inte heller räkna med att en präst kommer dit, utan oftast är det en politiker eller annan person som håller begravningstal. Det finns för det mesta inte heller några instrument och om musik ska spelas får man som anhörig ofta ta med sig en cd-spelare. Man kan inte heller välja en speciell begravningsplats utan man får ofta en utsedd av staden.

Om man är medlem i Svenska Kyrkan när man avlider behöver man dock inte tänka så mycket på detta utan då är det kyrkan man kontaktar. Staden kommer fortfarande att vara huvudman och ansvarar för begravningsverksamheten men man kommer inte att behöva betala något extra för att använda Svenska Kyrkans tjänster.