När det gäller begravningar kan man dela upp dem i flera olika varianter. De allra flesta begravningarna tillhör dock antingen typen borgerliga eller kyrkliga begravningar och båda dessa alternativ finns i Norrtälje.

Borgerlig begravning

I Norrtälje finns ett kapell som ligger precis invid kyrkogården. Här går det alldeles utmärkt att ordna en begravningsceremoni i borgerlig regi. Det betyder att man inte har en präst eller kantor närvarande på begravningen. Man kan dock låta en officiant, till exempel en politiker, hålla begravningstal och det finns också möjlighet att låna en cd-spelare samt ett bårtäcke som gör begravningen finare. Man slipper också tänka på transport till kyrkogården eftersom att den bara ligger en kort promenad bort från kapellet. Det här alternativet är mycket bra för avlidna som inte är med i kyrkan, men där de anhöriga trots allt vill ha en något mer kyrklig begravning.

Kyrklig begravning

En kyrklig begravning är en begravning som sker i kyrkan, där en präst håller begravningstal och en kantor spelar musik. I Norrtälje finns det bara en församling och den har tre kyrkor där begravningar kan hållas. Det finns också två församlingsgårdar och ett kapell. Kyrkorna varierar i storlek och den största av dem har plats för hela 300 personer. I alla kyrkor finns det musikanläggning och bårtäcke att låna om man vill det.

I Norrtälje kan man få en kyrklig begravning oavsett om man är medlem i Svenska Kyrkan eller inte. Om man inte är medlem kan dock dödsboet belastas med ytterligare kostnader. Om det inte finns pengar att ordna en begravning med kan man också skicka in en ansökan till kommunen, men om man inte är medlem i Svenska Kyrkan kan man inte räkna med att kommunen kommer att bekosta de extra avgifterna för en kyrklig begravning. I dessa fall får man oftast bara de billigaste alternativen att välja mellan.