I Täby finns det en hel del begravningsplatser att välja mellan och många av dessa ligger nära Täby kyrka. Här finns nämligen hela tre olika begravningsplatser. Den ena ligger nordväst om kyrkan, den andra precis bredvid kyrkan och den tredje väster om kyrkan. De olika begravningsplatserna ser lite olika ut. Den ena har en hel del skog, en annan är mer öppen och den tredje är lite mindre än de två första. Förutom vanliga begravningsplatser finns också minneslundar på begravningsplatserna.

På Täby Södra kyrkogård kan man finna minneslunden Björkudden som fungerar som en helt vanlig minneslund. På Täby Norra begravningsplats finns också en mindre minneslund. På grund av sin storlek används den ofta bara under lite mer speciella omständigheter. Gemensamt för minneslundarna är att all gravsättning sker helt anonymt. Ingen mer än kyrkogårdsvaktmästarna vet var någon har gravsatts eller var aska har spridits ut.

På flera av kyrkogårdarna i Täby kommun kan man också använda sig av de så kallade askgravlundarna. Dessa liknar i mångt och mycket en minneslund, men här kan de anhöriga närvara när urnan eller askan sänks ner på en utvald plats. Denna plats märks dock inte ut alls, men den avlidnes namn sätts upp på en plakett eller skylt på en gemensam plats i askgravlunden. Även om urnan eller askan har grävts ner på en viss plats finns det inget krav på att de anhöriga ska sköta om den platsen och ofta är det också bara tillåtet att placera blommor, ljus och andra utsmyckningar på speciellt utmärkta platser i askgravlunden och denna plats är ofta nära namnskyltarna.

Kyrkor i Täby

I Täby finns det fyra olika kyrkor där man kan hålla begravningar. Den mest använda kyrkan är Täby kyrka som ligger relativt centralt och som också erbjuder många begravningsplatser. Mitt i stadskärnan finns också den moderna Tibble kyrka. Denna kyrka ligger på en våning i ett höghus och lokalerna rymmer 350 personer.